INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L'Ajuntament sol·licita ajuda per a les inundacions passades
 Torrents desbocats, parets tomades i esboldrecs són els casos més comuns

09/02/2003

batlia

L'Ajuntament d'Artà ha tramés una sol·licitud d'ajuda al Govern de les Illes Balears per tal de rebre col·laboració en la reparació dels nombrosos desperfectes ocasionats per les abundants i reiterades pluges que es produïren durant aquesta setmana passada. Tot i que no s'hagueren de lamentar desperfectes que posassen en perill la integritat de les persones, els danys produïts per tantes precipitacions són importants. Sobretot a foravila, i a les zones baixes properes als torrents, varen ser moltes les finques que s'inundaren o que veren les seves parets i marjades esboldregades o que fins i toto desapareixeren amb l'aigua desbocada. Camades i camins també patiren de valent, quedant la majoria molt rentats i fins i tot sense asfalt en alguns trams (el camí de la Corballa, de la Calobra, de l'Ermita, .... )L'ajunatament elaborà un informe dels desperfectes més importants que afectaven infraestructures públiques (carreteres, camins i torrents, sobretot) i ho trameté a les conselleries pertinents per intentar arribar a acord de col·laboració que permetin un restabliment ràpid de la normalitat i dels mals ocasionats.