INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 AVÍS: Publicació de l'acta de la mesa de contractació per dur a terme l'obra de renovació d'aigua potable, xarxa de residuals, d'aigües pluvials i pavimentació de la Pl.Conqueridor, C/ Montserrat Blanes i tram del C/ Ramon Llull
 

23/02/2017

Secretaria

S'ha publicat al PERFIL DEL CONTRACTANT l'acta de la mesa de contractació, obertura del sobre B, de la contractació per dur a terme l'obra de renovació d'aigua potable, xarxa de residuals, d'aigües pluvials i pavimentació de la Pl. Conqueridor, c/ de Montserrat Blanes i tram del c/ de Ramon Llull. Trobareu el document a l'apartat "Plec econòmic" de l'expedient 1/2017.