INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 AVÍS MESA 2 DE CONTRACTACIÓ BAR TEATRE D'ARTÀ
 ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE

14/02/2017

Secretaria

Es comunica que L'ACTA DE LA MESA de contractació d'obertura del sobre "B" de la contractació, mitjançant procediment obert, amb tramitació d'urgència, per a la concessió demanial de l'explotació dels serveis del BAR TEATRE D'ARTÀ, està penjada a l'expedient corresponent del PERFIL DEL CONTRACTANT, concretament a l'apartat ADJUDICACIÓ PROVISIONAL.