INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 AVÍS MESA DE CONTRACTACIÓ OBRES RENOVACIÓ XARXES I PAVIMENTACIÓ
 Plaça Conqueridor, carrer Montserrat Blanes i tram carrer Ramon Llull

10/02/2017

Secretaria

Es comunica que l'ACTA DE LA MESA de contractació d'obertura dels sobres del contracte d'obres per dur a terme la renovació d'aigua potable, xarxa de residuals, xarxa d'aigües pluvials i pavimentació al voltant de la plaça Conqueridor, carrer Montserrat Blanes i tram carrer Ramon Llull, relativa a l'obertura dels sobres A i C, està penjada a l'expedient corresponent del PERFIL DEL CONTRACTANT, concretament a l'apartat PLEC DE PREINCRIPCIONS.