INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà


 La botiga de la marca D'Artà ha rebut 21.257 visitants durant 2016
 És el doble que l'any anterior i el període de més afluència és de maig a octubre

03/02/2017


21.257 persones han visitat la botiga de la marca "D'ARTÀ" durant 2016. Aquesta  xifra duplica els visitants de l'any anterior. La botiga, situada a l'antiga Estació del tren d'Artà (Avinguda de Costa i Llobera, 6), és un punt estratègic d'entrada de visitants al municipi. En aquest lloc, també es troba un punt d'informació turística, la qual cosa genera sinergies entre la botiga de productes artanencs i el punt d'atenció turística.

Els mesos més forts es donen de maig a octubre, coincidint amb les vacances escolars a Alemanya i durant els tres mesos d'estiu (juny, juliol, agost).

Pel que fa a les vendes de la marca D'ARTÀ, la facturació de la botiga ha estat de 67.500 euros durant 2016.

 

Conveni amb l'associació empresarial

L'Ajuntament ha signat enguany un conveni de col·laboració amb l'Associació Empresarial d'Artà, perquè col·labori en la gestió de la botiga i de la marca, ja que bona part de les empreses autoritzades a la utilització de la marca "D'ARTÀ" són a la vegada comerços i serveis del municipi. A través del conveni, l'Associació col·labora en la gestió del centre d'Artesania, on es realitzen principalment activitats de punt de venda, exposicions, tallers i informació turística. A més, l'associació col·laborarà en la realitzacó d'accions de dinamització de vendes i fidelització de clients conjuntament amb els productors homologats. Per altra banda, també treballarà per a la captació de noves empreses interessades en l'homologacio´de la marca, entre d'altres accions que durà a terme.

Així es crea una estreta col·laboració per dur a bon port el projecte, sempre amb l'objectiu de desenvolupar la marca i els  productes i serveis homologats.

 

Remodelació

Al llarg del mes de març es preveu una remodelació de l'espai interior de la botiga amb la finalitat de millorar la imatge comercial. També es preveu impulsar un portal de reserves turístiques perquè es converteixi en un instrument estratègic per a la comercialització de serveis turístics del municipi.

 

Què és la marca D'ARTÀ

"D'ARTÀ" és la marca amb la qual l'Ajuntament ha aglutinat projectes d'artesans i professionals d'Artà per donar una empenta a la producció local. Ho fa des de la convicció que la qualitat, la sostenibilitat, la identitat com a poble i la innovació, lligats a la marca i l'aportació d'aquest espai d'exposició, de comercialització i de formació, generen un suport real al teixit productiu.

La marca "D'ARTÀ" començà a caminar com a segell de qualitat per a productes i serveis el desembre de 2014. Després de dos anys de funcionament, ja són 48 els emprenedors i artesans que en formen part i paulatinament s'hi van incorporant nous productes i serveis.