INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
  BOIB núm. 164, de 31/12/2016. Creació d'una borsa de treball de treballadors/es socials per cobrir, interinament o temporalment, places vacants, necessitats o substitucions de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament
 

02/01/2017

Recursos humans

Per accedir al document de les Bases, pitjau aquí

Instància