INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 AVÍS URGENT-SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL TEATRE
 

27/12/2016

Secretaria

Vist que s'han detectat diverses errades en el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació per a la concessió demanial de l'explotació dels serveis del bar del Teatre d'Artà, ES SUPÈN EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES (del 28/12/2016 al 04/01/2017) fins que es corregeixin.

S'obrirà un nou termini d'exposició pública del Plec i, paral·lelament, un nou termini per a la presentació de les ofertes que es farà públic mitjançant un anunci a la web.