INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Patis oberts 2016 /17
 CC Sant Bonaventura - CC Sant Salvador - CEIP Na Caragol

17/11/2016

Dinamitzador Cultural

PATIS OBERTS

 

Desprès de l’èxit dels Patis Oberts d’enguany, l’ajuntament d’Artà torna a posar en marxa el projecte Patis Oberts 2016/17. Lla bona afluència dels joves a aquests espais i del bon acolliment per part dels pares, ha fet que aquest projecte torni a posar se en marxa al llarg d’aquest curs escolar.

 

La bona feina dels monitors (dinamitzant l’espai amb jocs, seguretat, control,..)ha fet que els patis dels centres educatius sigui un punt d’encontre dels joves, per gaudir d’aquelles hores mortes, on passar una bona estona ja sigui amb activitats esportives (futbet, basquet, bàdminton..) o simplement compartint un mateix  espai amb altres joves.

 

Els objectius són:

 

- Donar una alternativa d’oci als infants i joves i les seves famílies, de manera que es

pugui exercir de forma autònoma en un context segur i de proximitat.

- Promoure la cultura del lleure.

- Ampliar i optimitzar espais de convivència.

- Oferir espais de trobada i joc aprofitant les instal·lacions escolars.

- Buscar projectes que impliquin tots els centres educatius del municipi.

 

I les normes d’ús són:

 

- No es permet l’entrada d’animals en aquests espais.

- Només es pot utilitzar l’espai extern dels edificis, en cap cas els interns.

- En el cas que convisquin una activitat programada amb una d’individual o de petit

grup, la primera serà la prioritària.

- La convivència també inclou el respecte a les persones i a la seva salut. Per tant, no està permès fumar ni consumir begudes alcohòliques en espais escolars.

- En cas de desperfectes per mal ús, falta de civisme o incompliment de la normativa, la persona o grup causant del desperfecte s’ha de fer càrrec de l’import del dany causat i de la seva reposició.

- Els espais són de tothom i, per tant, tenim el dret a utilitzar-los i l’obligació de respectar-los.

 

La durada del projecte és del  21 de novembre fins a 30 de juny de 2017.

 

Horari d’obertura dels patis dels  centres són:

 

CC Sant Bonaventura: Dilluns de 16.30 h a les 19 h.

CC Sant Salvador: Dimarts de 16.30 h a les 19 h

CEIP Na Caragol: De dimecres a divendres de les 16.30 h a les 19 h.

                               Dissabtes de les 10.30 h a les 13 h i de les 16.30 h a les 19 h.

                               Diumenges de les 10.30 a les 13 h

 

 

-