INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 ELS COMPTES CLARS: Explicació del pressupost de 2017
 

16/11/2016


L'equip de govern i municipal, acompanyat de dos tècnics de l'Ajuntament, oferirà una exposició pública del pressupost de 2017. També explicarà com funciona l'elaboració d'un pressupost municipal: s'aclariran qüestions com de quins capítols consta un pressupost, d'on sobtenen els ingressos, com es reparteixen les despeses, etc.

 

L'esdeveniment du el títol de "Els comptes clars" i tendrà un caràcter divulgatiu i participatiu, amb torn obert de paraula perquè la ciutadania pugui fer preguntes.

 

Serà dia 23 de novembre a les 20 h. a Artà (baixos de na Batlessa) i dia 24 a les 20 h. a la Colònia (centre cultural).