INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Demanat un ajut per contractar un agent d'igualtat de gènere
 

14/11/2016


Amb l'objectiu d'avançar cap a l'elaboració d'un Pla d'igualtat de gènere, l'Ajuntament ha sol·licitat un ajut al Govern per a la contractació d'un/a tècnic/a (treballador/a o educador/a social), que faria feina al consistori durant un període de sis o nou mesos com a agent d'igualtat.

 

Aquesta convocatòria d'ajuts pertany al SOIB (Servei d'Ocupació de les Illes Balears), destinat a fomentar l'ocupació de joves d'entre 18 i 30 anys amb un perfil qualificat (han de tenir titulació universitària). En cas que s'atorgués, el SOIB finançaria el seu salari.

 

Les tasques de la persona que es contractàs serien: fer la diagnosi per conèixer les necessitats d'Artà en matèria d'igualtat, detectar les línies de treball i promoure el treball en xarxa entre tots els actors socials del municipi, recopilar els recursos i, finalment, redactar una proposta de Pla d'igualtat municipal.

 

Amb aquesta iniciativa, es pretén posar en marxa la implantació del Pla d'igualtat municipal, l'elaboració del qual es va acordar per unanimitat en el Ple ordinari de setembre de l'any 2009.

 

Consulta l'acta del ple aquí.

 Realitzar diagnosi que permeti conèixer les necessitats i problemàtiques socials del municipi d'Artà en aquesta matèria.
- Detectar línees de treball, especialment la promoció del treball en xarxa amb altres sectors i actors efectiva o potencialment compromessos (centre salut, escoles, associacions de dones, treballadors municipals, sector emrpesarial...).
- Recopilar els recursos existents.
- Redacció final d'un document de proposta de Pla d'Igualtat Municipal
Perfil: 
Treballador/a Social; Educador/a Social. Valoració d'estudis complementaris sobre gènere, agent d'igualtat, polítiques públiques i plans d'igualtat.
 
Breu fonamentació i descripció del projecte:
 
El continu degoteig de dones assassinades per les seves parelles és la mostra més sagnant i extrema de que la nostra societat resta encara molt lluny de la consecució real i efectiva de la igualtat entre dones i homes. 
El Govern Balear ha aprovat, recentment, la Llei 11/2016,, de 28 de juliol, d'Igualtat entre Dones i Homes, recordant les competències dels Ajuntaments en el foment de tota una sèrie de mesures que s'ajusten a les establertes a la Llei de Bases de Règim Local en vigor, pel que fa a l'atenció de col·lectius en risc d'exclusió social, com ara ho poden ser les dones que pateixen maltractament, discriminació i/o vulnerabilitat social.
El Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020, aprovat per L'Institut Balear de la Dona, preveu, a més, la necessitat de “dotar les administracions públiques de les eines i metodologies per a la integració de la transversalització de la perspectiva de gènere en la seva tasca quotidiana” (article 7é.).
L'Ajuntament d'Artà, per la seva banda, va aprovar, per unanimitat, la sessió plenària de setembre de 2009, “[implantar] d'un Pla Municipal d'Igualtat que suposi millores pel que fa a la situació actual, i [arbitrar] els corresponents sistemes de seguiment...”. 
En aquest sentit, des de l'Ajutament d'Artà consideram que, davant un marc normatiu clar i una necessitat social contundent, no es pot ajornar més el disseny i l'elaboració d'un Pla Municipal d'Igualtat que ens permeti desenvolupar, sistematitzar, coordinar, implementar, pressupostar, fer-ne el seguiment i avaluar mesures encaminades a la promoció, emancipació i protecció real de les dones en totes les etapes i vessants de les seves vides.     
 
Objectiu general:
 
El·laboració d'un Pla Municipal d'Igualtat de Gènere com a eina de treball dinàmica per configurar una política d'igualtat en l'àmbit local.
 
Accions/actuacions:
- Realitzar diagnosi que permeti conèixer les necessitats i problemàtiques socials del municipi d'Artà en aquesta matèria.
- Detectar línees de treball, especialment la promoció del treball en xarxa amb altres sectors i actors efectiva o potencialment compromessos (centre salut, escoles, associacions de dones, treballadors municipals, sector emrpesarial...).
- Recopilar els recursos existents.
- Redacció final d'un document de proposta de Pla d'Igualtat Municipal.
Perfil: 
Treballador/a Social; Educador/a Social. Valoració d'estudis complementaris sobre gènere, agent d'igualtat, polítiques públiques i plans d'igualtat.
 
Breu fonamentació i descripció del projecte:
 
El continu degoteig de dones assassinades per les seves parelles és la mostra més sagnant i extrema de que la nostra societat resta encara molt lluny de la consecució real i efectiva de la igualtat entre dones i homes. 
El Govern Balear ha aprovat, recentment, la Llei 11/2016,, de 28 de juliol, d'Igualtat entre Dones i Homes, recordant les competències dels Ajuntaments en el foment de tota una sèrie de mesures que s'ajusten a les establertes a la Llei de Bases de Règim Local en vigor, pel que fa a l'atenció de col·lectius en risc d'exclusió social, com ara ho poden ser les dones que pateixen maltractament, discriminació i/o vulnerabilitat social.
El Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020, aprovat per L'Institut Balear de la Dona, preveu, a més, la necessitat de “dotar les administracions públiques de les eines i metodologies per a la integració de la transversalització de la perspectiva de gènere en la seva tasca quotidiana” (article 7é.).
L'Ajuntament d'Artà, per la seva banda, va aprovar, per unanimitat, la sessió plenària de setembre de 2009, “[implantar] d'un Pla Municipal d'Igualtat que suposi millores pel que fa a la situació actual, i [arbitrar] els corresponents sistemes de seguiment...”. 
En aquest sentit, des de l'Ajutament d'Artà consideram que, davant un marc normatiu clar i una necessitat social contundent, no es pot ajornar més el disseny i l'elaboració d'un Pla Municipal d'Igualtat que ens permeti desenvolupar, sistematitzar, coordinar, implementar, pressupostar, fer-ne el seguiment i avaluar mesures encaminades a la promoció, emancipació i protecció real de les dones en totes les etapes i vessants de les seves vides.     
 
Objectiu general:
 
El·laboració d'un Pla Municipal d'Igualtat de Gènere com a eina de treball dinàmica per configurar una política d'igualtat en l'àmbit local.
 
Accions/actuacions:
- Realitzar diagnosi que permeti conèixer les necessitats i problemàtiques socials del municipi d'Artà en aquesta matèria.
- Detectar línees de treball, especialment la promoció del treball en xarxa amb altres sectors i actors efectiva o potencialment compromessos (centre salut, escoles, associacions de dones, treballadors municipals, sector emrpesarial...).
- Recopilar els recursos existents.
- Redacció final d'un document de proposta de Pla d'Igualtat Municipal.
Perfil: 
Treballador/a Social; Educador/a Social. Valoració d'estudis complementaris sobre gènere, agent d'igualtat, polítiques públiques i plans d'igualtat.
 
Breu fonamentació i descripció del projecte:
 
El continu degoteig de dones assassinades per les seves parelles és la mostra més sagnant i extrema de que la nostra societat resta encara molt lluny de la consecució real i efectiva de la igualtat entre dones i homes. 
El Govern Balear ha aprovat, recentment, la Llei 11/2016,, de 28 de juliol, d'Igualtat entre Dones i Homes, recordant les competències dels Ajuntaments en el foment de tota una sèrie de mesures que s'ajusten a les establertes a la Llei de Bases de Règim Local en vigor, pel que fa a l'atenció de col·lectius en risc d'exclusió social, com ara ho poden ser les dones que pateixen maltractament, discriminació i/o vulnerabilitat social.
El Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020, aprovat per L'Institut Balear de la Dona, preveu, a més, la necessitat de “dotar les administracions públiques de les eines i metodologies per a la integració de la transversalització de la perspectiva de gènere en la seva tasca quotidiana” (article 7é.).
L'Ajuntament d'Artà, per la seva banda, va aprovar, per unanimitat, la sessió plenària de setembre de 2009, “[implantar] d'un Pla Municipal d'Igualtat que suposi millores pel que fa a la situació actual, i [arbitrar] els corresponents sistemes de seguiment...”. 
En aquest sentit, des de l'Ajutament d'Artà consideram que, davant un marc normatiu clar i una necessitat social contundent, no es pot ajornar més el disseny i l'elaboració d'un Pla Municipal d'Igualtat que ens permeti desenvolupar, sistematitzar, coordinar, implementar, pressupostar, fer-ne el seguiment i avaluar mesures encaminades a la promoció, emancipació i protecció real de les dones en totes les etapes i vessants de les seves vides.     
 
Objectiu general:
 
El·laboració d'un Pla Municipal d'Igualtat de Gènere com a eina de treball dinàmica per configurar una política d'igualtat en l'àmbit local.
 
Accions/actuacions:
- Realitzar diagnosi que permeti conèixer les necessitats i problemàtiques socials del municipi d'Artà en aquesta matèria.
- Detectar línees de treball, especialment la promoció del treball en xarxa amb altres sectors i actors efectiva o potencialment compromessos (centre salut, escoles, associacions de dones, treballadors municipals, sector emrpesarial...).
- Recopilar els recursos existents.
- Redacció final d'un document de proposta de Pla d'Igualtat Municipal.