INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Assemblea general de les subvencions per a les entitats ciutadanes 2016
 Subvencions ordinaries de les entitats ciutadanes, les entitats esportives i per a esportistes individuals.

20/10/2016

Dinamitzador Cultural

ASSEMBLEA GENERAL DE LES SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS CIUTADANES

L'ajuntament d'Artà convoca el dijous 20 d'octubre, a les 20.30 h, a la sala d'exposicions de Na Batlessa, l'assemblea anual per a les subvencions ordinaries de les entitats ciutadanes, les entitats esportives i per a esportistes individuals.

Ordre del dia serà el següent:

- Presentació de les:

  • BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS ESPORTIVES SENSE FINALITAT DE LUCRE PER A L’ANY 2016
  • BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE PER A L’ANY 2016

  • BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ESPORTISTES INDIVIDUALS PER RESULTATS ESPORTIUS PER A L’ANY 2016

- Elecció de dos membres de les entitats municipals.

- Torn obert de paraules