INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Aprovats els estatuts de la junta de compensació del sector urbanitzable de Son Tallet
 

08/07/2016


La Junta de compensació del sector urbanitzable de Son Tallet (situat entre les rotondes de sortida cap a la Colònia i cap a Manacor) ja té els estatuts aprovats definitivament. El Butlletí Oficial de les Illes Balears va publicar la resolució el passat 5 de juliol. 

Podeu consultar els estatuts aquí

 

L'aprovació inicial dels estatuts es va fer el passat mes de febrer i no s'hi han rebut al·legacions.

 

Una junta de compesnsació és una entitat urbanística amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir els seus objectius. Està formada per propietaris que representin com a mínim el 60 per cent de la superfície total del polígon o la unitat d'actuació. Aquests assumeixen l'execució de la urbanització i distribueixen els beneficis i les càrregues que es derivin del planejament.