INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Bases concurs de disseny del programa festes de Sant Salvador de 2016
 

03/06/2016

Dinamitzador Cultural

Festes de Sant Salvador 2016

 

Concurs de disseny del programa de festes

 

 

Bases del concurs

 

1.    Hi poden participar totes les persones que estiguin empadronades en el

terme municipal  d’Artà.

 

2.    L'objectiu del concurs és que la proposta guanyadora serveixi per

confeccionar el programa oficial de les festes de Sant Salvador de 2016.

 

3.    Les propostes han de tenir, com a mínim, un disseny de portada i un de

pàgina interior. El programa de les festes de Sant Salvador consta de

16 pàgines.

 

4.    S’han de valorar l’originalitat, la facilitat per fer-ne l’edició i la difusió

corresponents, la possibilitat d’estalvi màxim en el preu de producció i, com

a tema únic, les festes de Sant Salvador.

 

5.    Els dissenys han de ser inèdits i no poden haver estat premiats en altres

concursos.

 

6.    S'admeten, com a màxim, tres dissenys per autor o autora.

 

7.    La Comissió de Festes de Sant Salvador ha de decidir quin és el disseny

guanyador i la seva decisió és inapel·lable.

 

8.    El concurs es pot declarar desert.

 

9.    Les propostes s’han de presentar a l’Ajuntament d’Artà abans de dia 25 de

juny de 2016, en un paquet tancat, damunt del qual s’ha d’especificar que

es presenta al CONCURS DE DISSENY DEL PROGRAMA DE LES

FESTES DE SANT SALVADOR 2016. Dins el paquet i en un sobre tancat, s’hi

han d’especificar el nom i el telèfon de l’autor o autora.

 

10.  El lliurament de premis es farà públic a través dels mitjans de comunicació

locals, després d’avisar, prèviament, el guanyador o guanyadora.

 

11.  L’Ajuntament, si ho considera oportú, es reserva el dret d’utilitzar els

dissenys que es presentin per a qualsevol proposta.

 

12.  La participació en el concurs representa l'acceptació d’aquestes bases.

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases ha de ser resolta pel

jurat.

 

13.  El premi per al guanyador o guanyadora serà un lot d’entrades per acudir

gratuïtament a tots els actes de les festes.