INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Resum del ple ordinari de maig
 

31/05/2016


El ple ordinari de maig de l'Ajuntament d'Artà es va dur a terme ahir, amb 15 punts a l'ordre del dia, que podeu consultar aquí. També podeu veure el vídeo sencer del ple enregistrat per la ràdio municipal aquí.

 

Entre els punts més destacables, es varen discutir les següents qüestions:

 

 

- Modificació del Reglament Municipal que regula la circulació dels vehicles de motor dins dels espais naturals. Amb aquesta modificació d'un reglament aprovat l'any 2006, l'Ajuntament pretén ser més efectiu en el control dels vehicles en aquests espais. Sobretot, cal destacar la problemàtica dels quads en zones com cala Torta o l'accés a es Caló a través de Betlem.

 

Es donen eines tant per senyalitzar aquestes zones, com per incidir en el tema de l'estacionament i també per especificar clarament que la Policia Local hi opt fer tasques de control. No es modifiquen les sancions, que ja estaven regulades en l'article 11.

 

La proposta es va aprovar per unanimitat.

 

 

- Proposta d'elecció de jutge o jutgessa de pau titular de l'Ajuntament d'Artà: el nom del nou jutge de pau es va elegir en votació secreta, perquè així s'havia decidit a la comissió informativa. Va resultar elegit Pau Cabrer Mestre, amb 10 vots dels 13 emesos. En total, hi havia quatre candidats.

 

 

- El ple també va aprovar per unanimitat una moció del grup UIA per instar la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca perquè faci urgentment tots els tràmits per acabar l'obra i poder recepcionar la bassa de regants d'Es Racó, a més de tramitar el conveni que en reguli el funcionament. A la moció s'hi va afegir la proposta del Pi perquè es recepcionin les obres fins que tots els camins on es van fer obres de canalització no hagin tornat a la seva situació original (ja que han patit desperfectes).

 

A dia d'avui, aquesta instal·lació està pràcticament completa (bassa, connexions, bombes d'impulsió entre la depuradora i la bassa, etc) i només hi manquen actuacions d'instal·lació elèctrica.

 

La bassa de regants va suposar una gran inversió. El fet que després de tants anys encara no hagi pogut ser utilitzada està provocant «un desànim entre els potencials usuaris de l'aigua depurada per regar», indica la moció. Durant el ple es va destacar la importància d'aquesta infraestructura, sobretot en temps de sequera.

 

 

- Altres tres propostes que es varen aprovar per unanimitat varen ser:

 

1) l'elaboració d'un Pla municipal sobre drogodependències i la creació d'una comissió política de seguiment del pla municipal

 

2) una declaració institucional per sol·licitar al govern espanyol la declaració del Corredor de Migració de Cetacis de la Demarcació marina Llevantí-Balear com a zona d’especial protecció d’importància pel Mediterrani (ZEPIM) del conveni de Barcelona i sol•licitar l’aplicació d’un règim preventiu de protecció en aquesta àrea i mesures de reducció del soroll submarí.

 

3) la instrucció per a la incorporació de criteris socials en els contractes públics de l’Ajuntament.

 

- Per altra banda, tots els grups excepte Alternativa per Artà varen votar a favor de la moció d'El Pi i el PSOE per instar el Govern a aprovar una pròrroga de la disposició transitòria quarta de la LOUS (la que permet donar llicències en sòl urbà que no compta amb xarxa de sanejament).

 

 

- Pel que fa a l'aprovació inicial del Reglament de la Comissió Municipal de Festes, es va ajornar per al següent ple, ja que no hi havia acord en alguns punts. Un d'ells és el punt 8, que estableix que les propostes han de comptar amb el consens del 80 %, xifra que els grup dels Independents considerava que s'havia de davallar fins el 51 %. Com que el reglament no afectarà les festes d'enguany, es va considerar adient postposar la seva discussió per al ple de juny.

 

-També va quedar damunt la taula la moció d'UIA relativa a l’establiment de les bases d’un conveni de col•laboració amb la Universitat de les Illes Balears en referència a l’arxiu municipal.

 

- Finalment, es van aprovar dues modificacions de crèdit i es va donar pas al torn de precs i preguntes.

 

El ple va començar amb un minut de silenci contra l'assassinat masclista ocorregut un dia abans al Port de Pollença.