INICI
  TransparŔncia
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participaciˇ ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  TelŔfons i adreces
  Organitzaciˇ
  Grups polÝtics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'ArtÓ

Enllaš a incidŔncies

Enllaš a pla d'acciˇEnllaš a entitats ciutadanes
Enllaš a entitats esportives

Enllaš a biblioteca

Enllaš al Teatre d'ArtÓ
Enllaš a la RÓdio Municipal d'ArtÓ

 ArtÓ ja tÚ ordenanša d'ocupaciˇ de la via p˙blica
 Regula la instalĚlaciˇ d'elements com taules i cadires al carrer i a les places

26/05/2016


L'ordenança d'ocupació de la via pública d'Artà ha entrat en vigor aquest dijous, després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquesta norma regula l'ús dels bens de domini públic (places, carrers, avingudes i passeigs) amb instal·lacions desmuntables (taules, cadires, para-sols, mercaderies, etc). Es tracta de regular l'ús comú d'elements desmuntables, ja que els que comporten una transformació de la via púbilca estan subjectes a l'atorgament de llicència d'ocupació temporal.

Per instal·lar algun element a la via pública que suposi un ús especial o privatiu es requerirà una llicència o concessió municipal. La persona interessada l'ha de sol·licitar i aquesta s'haurà de renovar anualment entre l'1 de novembre i el 30 de desembre per a l'exercici posterior.

 

Com se sol·licita la llicència?

S'ha de presentar una instància al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament amb la documentació següent:

- Acreditació que el local compta amb les llicències pertinents

- Fotografia de la façana del local i de la zona on es pretenen instal·lar les taules, cadires i/o mobiliari urbà

- Plànol de la superfície a ocupar, indicant-hi els elements que s'hi volen instal·lar i les zones lliures públiques. També s'ha d'indicar a quina distància de la façana estan aquests elements i quants de metres lineals fa la façana.

- Descripció dels elements que es volen instal·lar: quantitat, disseny, color i tipus de material

 

Alguns punts de la normativa

Com a norma general, les autoritzacions es limitaran a la zona que confronti amb les façanes dels locals. També es deixarà una franja lliure per al pas de vianants, que serà d'una amplària mínima d'1,2 metres. En zones tancades al transit, si l'itinerari peatonal discorre pel centre de la via, el mobiliari s'ubicarà al costat de la façana de l'estabaliment.

L'ordenança també estableix el tipus d'infraccions i quina sanció pot correspondre a cadascuna. Una infracció lleu pot comportar una multa de fins a 750 euros. Si és greu, entre 751 i 1.500 euros, i si és molt greu podrà arribar als 3.000.

La norma no regula l'estètica d'aquestes instal·lacions, que es decidirà més endavant.

 

Campanya d'informació

La Policia Local i l'Ajuntament duran a terme una campanya d'informació als locals que tinguin elements desmuntables damunt la via pública per explicar-los la nova ordenança i guiar-los en la sol·licitud de les llicències.

Podeu consultar el text complet de l'ordenança aquí: http://bit.ly/1scPCay