INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L'Ajuntament va tancar el 2015 amb un superàvit d'1,6 milions
 

24/05/2016


La liquidació del pressupost de 2015 ha confirmat la bona salut dels comptes de l'Ajuntament d'Artà, sanejat a nivell econòmic. El consistori va tancar l'exercici passat amb un superàvit de devers 1,6 milions d'euros (1.608.299 €). Aquest és el resultat de la resta entre els ingressos (drets reconeguts nets), que foren de 12,1 milions d'€, manco les despeses (obligacions reconegudes netes), que varen ser de 10,5 milions.

 

Així mateix, l'Ajuntament ha complert amb el sostre de despesa i amb els nivells d'estabilitat pressupostària dictats per Madrid.

 

Per altra banda, en el darrer ple, celebrat el 25 d'abril, es va acordar la cancel·lació anticipada de dos deutes. Un és un préstec de 106.000 euros amb la Caixa i l'altre és el deute amb proveïdors de 166.000 euros amb la CAM.

 

També en l'apartat econòmic, es varen aprovar algunes despeses que es carregaren a aquest superàvit. Es tracta d'obres de manteniment d'infraestructures: el tancament d'un dipòsit d'aigua, el canvi de la coberta de la graderia del camp de futbol 'Ses Pesqueres' i la reparació del marge que va caure al camí del Molí d'en Leu.

 

Cal recordar que el Ministeri d'Hisenda permet als ajuntaments carregar certes despeses considerades 'financerament sostenibles' al superàvit municipal.

 

L'aprovació definitiva del pressupost de 2016, xifrat en 9,7 milions, es va publicar al BOIB del 5 de gener. El 2015, en canvi, es va funcionar amb els comptes prorrogats.