INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau
 

28/04/2016


L'ajuntament d'Artà ha fet pública la convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau titular. Els interessats que compleixin les condicions ho poden demanar per escrit a partir del 29 d'abril, dins el termini de 15 dies hàbils. Per tant, la convocatòria acaba dilluns dia 16 de maig.

Els aspirants han de complir els següents requisits:

-ser espanyol

-ser major d'edat

-no estar afectat per cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial

-ser resident al municipi d'Artà

 

Les sol·licituds s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament d'Artà dins el termini establert. Hauran de comptar amb la documentació següent:

Sol·licitud i declaració jurada: es poden recollir al Jutjat de Pau o a les oficines municipals. També els trobareu a la web, en els enllaços de més avall.

Fotocòpia compulsada del DNI

 

DOCUMENTS:

Pots trobar la sol·licitud aquí i la declaració jurada aquí.