INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L`'Ajuntament s'adhereix a la declaració de l'any 2003 com a Any Francesc de Borja Moll
 \N

01/12/2003

Batlia

L'Ajuntament d'Artà, en sessió extraordinària celebrada el passat 31 d'octubre va acordar, per unanimitat, adherir-se a la declaració de l'any 2003 com a Any Francesc de Borja Moll. Aixímateix, en el mateix acord de ple hi ha el compromís de participar, com a Ajuntament, en els actes de commemoració, juntament amb altres institucions, de manera coordinada amb la Comissió per a la Commemoració de l'Any Francesc de Borja Moll, institució que ha estat creada mitjançant Decret 73/2002.Francesc de Borja Moll, nascut a a Ciutadella l'any 1903, va dedicar tota la seva vida i els seus coneixements a l'estudi i a la difusió de la llengua catalana, dins i fora de les nostres fronteres. Només l'obra del Diccionari català, valencià, balear, una iniciativa de mossèn Antoni Maria Alcover que ell va assumir i va saber dur a bon port, ja el faria mereixedor del màxim reconeixement per part de la nostra societat. Però és que, a més d'aquesta obra magna, única en l'àmbit de les llengües romàniques, Moll va excel·lir en els estudis de dialectologia, en la història de la llengua, en l'estudi de la cultura material tradicional, sense deixar de banda que va ser un narrador més que destacable. A més, com a editor i com a dinamitzador cultural, va promoure el coneixement i l'ús de la nostra llengua en unes circumstàncies d'extrema adversitat per al nostre poble.Tot plegat és motiu més que suficient perquè l'any 2003, aprofitant que coincideix amb el centenari del seu naixement, segui dedicat al reconeixement de la figura i l'obra de Francesc de Borja Moll. Un reconeixement que no pot limitar-se a un acte d'homenatge, sinó que també s'ha de traduir en la recuperació de la seva obra i en la difusió, entre les noves generacions, dels valors cívics i el compromís social de què Francesc de Borja Moll va fer mostra infatigablement al llarg de la seva vida.\t