INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Les Monges de la Caritat, el ciclista Miquel Alzamora, el glosador Antoni Butler i l'escultor Pere Pujol, distingits per l'Ajuntament
 El ple aprovà la instrucció dels corresponents expedients per lliurar les distincions el proper mes de gener

12/12/2002

batlia

L'Ajuntament en ple, reunit en sessió ordinària de 5 de desembre, va acordar, per unanimitat, la concessió de les següents distincions honorífiques per aquest any 2003:Talaiot d'Or a les Monges de la Caritat. Aquesta distinció s'atorga per distingir els serveis a la comunitat que tenguin un caràcter extraordinari i pot concedir-se tant a persones físiques -en vida o a títol pòstum- com a persones jurídiques o entitats. Les Monges de la Caritat han demostrat, al llarg de tots els anys d'estada a Artà i a la Colònia de Sant Pere, la seva abnegada tasca en favor de la comunitat i, especialment, dels més desvalguts. Tant en el col·legi Sant Salvador, com en l'atenció de malalts o, més recentment, en l'organització de la Residència de Persones Majors, han realitzat una feina impagable en tasques socials i assistencials.Medalla d'Artà al ciclista Miquel Alzamora. La medalla, segons els Reglament de protocol, honors, distincions i cerimonial de l'Ajuntament d'Artà, s'ha d'atorgar per distingir fets puntuals rellevants a persones la tasca de les quals tenguin un marcat caràcter cívic, cultural, humanitari, artístic, esportiu, professional o empresarial. Miquel Alzamora Riera, Coca, ha portat el nom d'Artà arreu del món al llarg de la seva dilatada carrera esportiva com a ciclista d'èlit aconseguint trofeus, com el campionat del món de ciclisme en pista, entre molts d'altres.Medalla d'Artà al glosador i argumentaire Antoni Ginard Cantó, Butler. Aquest glosador artanenc rebrà aquesta distinció per haver realitzat, durant més de vint-i-cinc anys, l'argument de Sant Antoni. Aquest treball, format per centenars de gloses agrupades per temes (el temps, política, jovent, morts,...), es canta per la festa del Sant i vol ser un repàs a la vida d'Artà de l'any anterior a la festa. L'Argument és un dels trets característics de la festa d'Artà, l'únic poble que conserva aquest vestigi gràcies a la feina voluntària i desinteressada de persones com en Toni Butler.Medalla d'Artà, a títol pòstum, a l'escultor Pere Ferrer Pujol, Pere Pujol. Dia 31 de desembre de l'any passat, Pere Pujol va morir després d'una llarga malaltia. Ara, quan fa un any del seu traspàs, l'Ajuntament vol distingir una trajectòria artística en la que han destacat, sobretot, els temes de caire popular com la creació de múltiples personatges populars de la rondalla mallorquina en figures de cartró-pedra, resina, fang i bronze.El batle, segons el reglament, és la persona competent per ordenar la instrucció de l'expedient i nomenar-ne l'instructor, que ha de ser un regidor de la Corporació. Fent ús d'aquestes facultats, el batle va nomenar els següents instructors:La regidora de Serveis Socials, Antònia Tous, instructora de l'expedient de les Monges de la Caritat.El regidor d'Esports, Pere Llinàs, instructor de l'expedient de Miquel Alzamora.La regidora de Cultura, Elvira Piris, instructora de l'expedient d'Antoni Ginard, Butler.La regidora d'Unió Mallorquina, Apol·lònia Genovart, instructora de l'expedient de Pere Pujol.Aquests instructors han d'ordenar la pràctica de totes aquelles proves i actuacions que s'hagin de fer per precisar els mèrits de la persona o de l'entitat proposada. L'expedient ha de concloure amb la proposta de resolució corresponent, que la Comissió d'Assumptes Generals ha de dictaminar i ha d'elevar al Ple de la corporació perquè la resolgui. Una vegada instruïts els expedients, "el lliurament s'ha de planificar per a principis de l'any entrant, i s'ha de lliurar aprofitant les festes de Sant Antoni de Gener, pel fet de tenir una incidència especial en la població". Així, segons resa el reglament abans esmentat, el lliurament tindrà lloc a principis de gener.