INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
La depuradora d'Artà és un indret ideal per observar aus.
La depuradora d'Artà és un indret ideal per observar aus.
Nius d'oronelles a Cas Marquès.
Nius d'oronelles a Cas Marquès.
 Artà posa en valor les aus urbanes del municipi
 Convoca un concurs d'idees per solucionar el problema de la caiguda d'excrements i promou la publicació d'una guia d'observació

22/03/2016

Regidoria de Medi Ambient

L'Ajuntament d'Artà ha convocat un concurs d'idees per solucionar el problema de les deposicions d'excrements que cauen des dels nius de cabots sobre façanes, carrers i sovint vianants. Entre els indrets afectats, es troben algunes zones cèntriques i turístiques com la plaça de l'Ajuntament o els carrers d'Antoni Blanes i de Rafel Blanes.

Les bases del concurs es poden trobar a Secretaria i al Perfil del Contractant de la pàgina web municipal. El termini de presentació de propostes és de 3 mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOIB (19 de març).

Altres mesures dirigides al coneixement i protecció de les aus, i cap al desenvolupament d'un turisme ornitològic:

També està prevista l'edició, enguany, d'una guia d'aus urbanes d'Artà i la Colònia amb objectiu divulgatiu i turístic. Els encarregats de l'edició són Toni Muñoz i Catalina Artigues, ornitòlegs i experts en educació ambiental.

Així mateix se sol·licitarà a ABAQUA (Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental) la instal·lació d'un punt d'observacions d'aus a la depuradora d'Artà i que l'ampliació de la depuradora de la Colònia també prevegi la dotació d'aquest equipament.

Les basses de la depuradora d'Artà són un excel·lent lloc per observar les evolucions de cabots, oronelles, ulls de bou caçant moscards en vol, avisadors, i una gran varietat d'altres aus.

Segons Aina Comas, regidora de Medi Ambient, es tracta de conjugar la defensa de la biodiversitat local amb l'educació ambiental i la millora de la neteja urbana i, al mateix temps, posar en valor un dels atractius naturals d'Artà per posicionar el municipi també dins el turisme d'observació d'aus (bird watching).

Segons les dades del recompte realitzat en el marc del Projecte Orenetes impulsat a Balears pel GOB, a Artà hi ha 34 localitzacions amb unes 148 parelles nidificants, i 51 nius trencats, a mig construir o buits. Les observacions es fan anualment al voltant del mes de maig, a càrrec voluntaris locals.

Els cabots (Delichon urbis), les oronelles (Hirundo rustica) i les falzies (Apus apus) són aus protegides i molt importants a l'hora de reduir la presència de moscards: una parella de cabot en època de cria en consumeix uns 2.500 cada dia.