INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Es publica al BOIB l’aprovació inicial de la Proposta d’estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació del sector urbanitzable de Son Tallet
 

16/02/2016

Comunicació

El passat dia 11 de febrer es va publicar al BOIB l’aprovació inicial de la Proposta d’estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació del sector urbanitzable de Son Tallet, la qual s’havia aprovat a la Junta de Govern Local de 13 de gener d’enguany.

                             

En relació a aquesta aprovació inicial, la Junta de Govern Local de 13 de gener també va acordar sotmetre la proposta a informació pública, mitjançant la publicació d’un anunci en el BOIB i a la pàgina web de l’Ajuntament (on hi ha la documentació íntegra), i notificar-ho a les persones interessades, que disposen de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la seva notificació, per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

 

Pel que fa a la documentació, cal dir que es publica íntegrament a la web municipal (www.arta.cat) i que es pot consultar a les oficines del Departament d’Urbanisme, situat al 2n pis de l’edifici Can Solivelles (carrer de la Rosa, 5, d'Artà), de 8 h a 15 h, fins dia 9 de març.

 

Exporta a PDF

Enllaç al BOIB

Enllaç al tauler d'anuncis municipal