INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Als centres educatius d'Artà es desenvolupen tallers de prevenció i disminució dels riscs del consum d’alcohol oferits per l'Ajuntament
 

14/01/2016

Regidoria de Serveis Socials

Davant la proximitat de les Festes de Sant Antoni i la preocupant constatació, els darrers anys,

de l’augment de consum d’alcohol per part del jovent, així com de la cada vegada més temprana

edat d’iniciar-se, la Regidoria de Serveis Socials i Sanitat, conjuntament amb la de Joventut,

han posat a l'abast dels centres educatius (públics i concertats) d'Artà una sèrie de tallers d’Artà

dirigits a tot l’alumnat de 3er. I 4art. d’ESO.

Aquestes setmanes, dues psicòlogues d’Energy Control -programa depenent de l’Àrea de

Drogues de l’Associació catalana Benestar i Desenvolupament- impartiran un total de 14 tallers

en els que es treballaran amb els i les joves el foment d'una actitud crítica i responsable enfront

del consum de drogues en general, i de l’alcohol en particular. S’aportaran també elements útils

que permetin eliminar el consum, reduir-lo o bé realitzar un consum de menor risc si la seva

decisió és consumir, oferint guies vàlides per a un ús responsable.

Els tallers han tingut una bona acollida, i la valoració dels realitzats fins ara és, per part dels

docents, molt positiva, demanant assessorament i suport per tal de treballar sobre el consum de

marihuana. Per part de l’equip que els imparteix, tot i que encara no s’ha fet arribar Informe a la

regidoria, s’han avançat ja algunes impressions com, per exemple, la connivència per part

d'alguns pares i mares a l’hora d’accedir a l’alcohol.

Properament, l'Ajuntament oferirà també als centres educatius del municipi tallers d'educació

afectivo-sexual, amb continguts sobre contracepció i malalties de transmissió sexual, així com

identitat sexual.