INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Adhesió del municipi d'Artà a l'Agència de Disciplina Urbanística
 

22/12/2015

Comunicació

El passat 18 de desembre es signà el conveni d’adhesió del municipi d’Artà a l’Agència de disciplina urbanística. Aquest organisme exercirà, a partir d’ara, les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en relació a les infraccions urbanístiques que afectin el sòl rústic del nostre municipi.

Amb aquesta signatura, a falta només de la corresponent publicació al BOIB, es culmina el procés de delegació de competències iniciat per l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor, en la sessió del 27 de juliol de 2015 .

L’Ajuntament seguirà exercint les competències en matèria de disciplina urbanística en el sòl urbà. En el sòl rústic, l’Ajuntament  prestarà la seva col·laboració a l’Agència en l’exercici de les competències que ara se li deleguen, tot això d’acord amb el conveni signat.

La tramitació i concessió de les llicències urbanístiques i de les legalitzacions seguirà essent, en qualsevol cas, competència de l’Ajuntament.

 

Enllaços relacionats:

Notícia a la web del Consell de Mallorca:

http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1&action=news&id_article=22769&id_parent=1

Web de l’Agència de disciplina urbanística:

http://www.agenciaprotecciourbanistica.net/