INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L’Ajuntament d’Artà contractarà quatre persones per al manteniment d’infraestructures i suport al Parc Verd
 La durada del projecte és de 6 mesos i s’iniciarà a finals de febrer

21/12/2015

Comunicació

Gràcies al programa ‘Visibles 2015’, l’Ajuntament d’Artà contractarà, a jornada completa, quatre peons per realitzar tasques de manteniment d’infraestructures, parcs i jardins i de suport al Parc Verd, sota la modalitat de contracte de treball de durada determinada d’interès social.

 

‘Visibles 2015’ és un programa d’ocupació i formació adreçat a persones aturades de llarga durada (més de 12 mesos), preferentment majors de 45 anys i amb càrregues familiars, amb l’objectiu que siguin contractades per ajuntaments i consells insulars per executar obres i serveis i per rebre formació en competències bàsiques. L’execució d’aquest programa es gestiona a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears i està cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i pel Fons Social Europeu (FSE).

 

Val a dir que l’Ajuntament d’Artà ha obtingut una subvenció d’uns 40.000 €, la qual cosa  li permetrà sufragar el cost d’aquestes contractacions, que es realitzaran durant el mes de febrer de 2016.

 

Quant al procés de selecció, el SOIB citarà totes aquelles persones que acompleixin el requisit d’haver estat inscrits com a demandants d’ocupació almenys 12 mesos no consecutius dels 18 mesos anteriors a la contractació, que no cobrin prestació o subsidi d’atur. L’entrevista de feina es realitzarà a partir de l’1 de febrer.          

 

Les persones interessades en rebre més informació poden adreçar-se al Servei d’Ocupació, Formació i Immigració de l’Ajuntament (tel. 971 82 95 95).

 

Exporta a PDF