INICI
  TransparŔncia
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participaciˇ ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  TelŔfons i adreces
  Organitzaciˇ
  Grups polÝtics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'ArtÓ


Enllaš a incidŔncies

Enllaš a pla d'acciˇEnllaš a entitats ciutadanes
Enllaš a entitats esportives

Enllaš a biblioteca

Enllaš al Teatre d'ArtÓ
Enllaš a la RÓdio Municipal d'ArtÓ
 L'Ajuntament d'ArtÓ recorre amb Ŕxit i salva la subvenciˇ del Consell per a finanšar amb 12.000 euros actuacions de consolidaciˇ i conservaciˇ d'algunes estructures del poblat talai˛tic de Ses Pa´sses
 

11/12/2015

Regidoria de patrimoni

El passat estiu, tècnics contractats per l'Ajuntament d'Artà varen intervenir en algunes de les estructures més deteriorades del Talaiot central i del Santuari del poblat talaiòtic de Ses Païsses. L’objectiu principal de les actuacions era assegurar la conservació d'aquests dos elements, concretament en forma de consolidació de murs i les seves crestes.

Segons s'extreu del Projecte "Intervenció preventiva de consolidació i restauració del talaiot central i santuari de Ses Païsses, Artà", redactat pels tècnics Bernat Font i Pere Sureda, tant el talaiot central com el santuari es trobaven en un estat de conservació molt delicat. Alguns dels seus murs presentaven un seriós perill de despreniment, amb una degradació sostinguda que s'havia d'interrompre abans que no fos massa tard i la degradació esdevingués irreversible.

Les actuacions, descrites en la Memòria o "Informe de la intervenció preventiva de consolidació i restauració del talaiot central i santuari de Ses Païsses", varen consistir primerament en una neteja de la vegetació, i retirada de pedres caigudes dins del passadís del talaiot; identificació d’elements estructurals que han perdut es seu lloc original a partir de fotografies i antigues i documentació planimètrica, per tal de reconstruir-los per anastilosi; consolidació i reconstrucció de les crestes i altres parts dels murs, estabilitzant-los en els casos oportuns, i part superior del talaiot.

A la sessió de 29 de juliol de 2015, el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca va acordar excloure la sol·licitud de subvenció de l'Ajuntament d'Artà per al finançament d'aquestes intervencions, per haver obtingut suposadament massa pocs punts (11), en un procés de convocatòria de subvencions en què s'havien de destinar un total de 100.000 euros per als projectes arqueològics i paleontològics dels Ajuntaments, i en aplicació del principi de concurrència competitiva.

Des de la regidoria de Patrimoni es va sol·licitar la documentació tècnica corresponent a l'Acord del Consell, podent-se detectar amb una senzilla operació aritmètica de suma, que al projecte d'Artà no li pertocaven 11 punts, sinó 16. Amb aquesta senzilla comprovació, es va poder fonamentar i interposar en temps i forma, dia 31 d'agost, un Recurs d'alçada contra l'Acord d'adjudicació de subvencions del Consell Executiu del Consell de Mallorca anteriorment esmentat, de dia 29 de juliol.

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, reunit el passat 2 de desembre, estimant el recurs d'alçada de l'Ajuntament d'Artà, va acordar corregir l’errada en el còmput total del projecte arqueològic al jaciment de Ses Païsses d’Artà detectada a l’acord d’adjudicació del Consell Executiu, de 29 de juliol de 2015 dins la convocatòria i, en conseqüència, modificar les parts de l’acord que es veuen afectades, de manera que al projecte artanenc li pertoquen 16 punts, quedant exclòs, per aplicació del principi de concurrència competitiva, el projecte d'un altre Ajuntament.

La regidora de Patrimoni, Aina Comes, expressa la seva satisfacció pel resultat del recurs i l'obtenció dels 12.000 euros que s'havien sol·licitat de subvenció.

Aquestes actuacions s'emmarquen en el "Pla Director de Ses Païsses" que l’any 2013 l’Ajuntament d’Artà va registrar al Consell de Mallorca. Una de les línies principals que marca aquest pla director, era la de millorar la conservació del jaciment mitjançant actuacions de conservació-restauració d’aquest (com les ja realitzades l’any 2012-2013), i de millorar l’aspecte i atractiu del jaciment en sí. Des de la regidoria s'avança que les línies prioritàries de feina, en desenvolupament de l'esmentat Pla Director, es concretaran els propers anys: la preservació del jaciment; la seva posada en valor i difusió del coneixement científic obtingut fins ara; i en millorar i assegurar la correcta gestió del jaciment.