INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L'Ajuntament mostra els indicadors de transparència
 

11/12/2015

Comunicació

L'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, suposa que les administracions públiques hagin de publicar la informació relativa a la gestió dels recursos públics.

 

Per aquest motiu, a l'apartat 'Transparència' de la web municipal, l'Ajuntament ha creat el portal de transparència en base als indicadors establerts per l'organització no governamental Transparència Internacional (TI). Està previst que, durant aquestes properes setmanes, es vagi publicant la informació que encara no està disponible a fi de posar a disposició de tothom aquestes dades al més aviat possible.