INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L'AJUNTAMENT D'ARTÀ VOL EXPRESSAR LA SEVA MÀXIMA PREOCUPACIÓ DAVANT L'ACTUACIÓ DE DEMARCACIÓ DE COSTES A CA LOS CAMPS
 En el més de juny l'ajuntament va realitzar les tasques de demolició dels dos escars caiguts i retirada d'enderrocs de manera absolutament respectuosa amb la vegetació de la cala

17/09/2015

Regidoria de Medi Ambient i Patrimoni

Dona total suport a la paralització inmediata de les obres de Costes a Ca los Camps demanada pel GOB

 

EL municipi d’Artà compta amb una extensió litoral de més de 25 quilòmetres, una de les costes millor preservades de Mallorca i de les Illes. Des de l’Ajuntament estam especialment compromesos per què això segueixi sent així. És una de les nostres prioritats mantenir i preservar el nostre entorn natural amb el mínim d’impacte possible. Aquesta és una demanda àmpliament compartida per la nostra ciutadania, especialment conscienciada amb el medi ambient.

 

Ahir dimarts, des del Govern de l’estat i a través de la Direcció General de Demarcació de Costes, es va iniciar una actuació a Ca los Camps per tal de consolidar el camí d’accés a la caleta i retirar la resta d’enderrocs dels escars malmesos que consideram ha estat poc encertada i molt agressiva. Volem recordar que aquest mateix ajuntament, el passat mes de juny i davant la manca de reacció d’aquest mateix organisme depenent de Madrid que ara es precipita, ja va haver d’actuar cuidant especialment que l'execució de les obres no afectàs el medi natural, sobre tot la vegetació de tamarells.
Ens lamentam de la manca de comunicació i que només ens ha arribat una breu descripció del projecte el mateix horabaixa que s’iniciaven les obres, a pesar què aquesta informació havia estat sol·licitada des de la regidoria de Medi Ambient municipal per escrit. Això ha impossibilitat que poguéssim participar de la pressa de decisions relatives a minvar l’impacte ambiental de l’execució de les obres i presentar alternatives tècniques més respectuoses.

 

La cala de Ca los camps (Caló des Camps Vells), que limita amb l'ANEI de Es Canons, està catalogada com a LIC (Lloc d'Interès Comunitari) i ZEPA (Zona d'especial protecció per a les aus) i tal i com senyala el GOB en el seu comunicat «les actuacions que puguin afectar la biodiversitat han de passar necessàriament per un procediment que dictamini inicialment el seu grau d'afecció ambiental i si són necessaris estudis d'impacte més detallats». Després d'haver obviat les seves responsabilitats durant més de dos anys permetent els riscs pels banyistes derivats dels dos escars en runa, que van ser finalment esbucats per l'ajuntament d'Artà en el passat més de juny, i després d'haver obviat el risc de despreniments al talús, just a sobre la platja, no és acceptable que la Demarcació de costes no hagi tengut temps de planificar una actuació més respectuosa amb l'entorn.

 

Per tots aquests motius, l'ajuntament d'Artà, demana la paralització de les obres iniciades, i una planificació de les obres pendents rigorosa i respectuosa de la biodiversitat d'un entorn tan sensible