INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Aclariment del Servei de Caça del Consell de Malloraca sobre els dies hàbils de caça durant la mitja veda
 

13/08/2015

Comunicació

El Servei de Caça del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca ha fet un comunicat per aclarir els dubtes que han sorgit sobre linici i els dies hàbils de caça durant la mitja veda.

 

Segons aquest comunicat, es permet caçar:

 

Als vedats:

- Escopeta i/ o cans: dijous, diumenges i festius de caràcter nacional ò autonòmic.

- Cans eivissencs: dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i festius de caràcter nacional o autonòmic.

- Cans llebrers: dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i festius de caràcter nacional o autonòmic.

- Falconeria: dimecres, divendres, dissabtes, diumenges i festius de caràcter nacional o autonòmic.

 

Als terrenys lliures:

- Escopeta / escopeta i ca: únicament els dijous. Els festius que no coincideixin en dijous NO són dies hàbils. Per tant, dia 15 d’agost NO es pot caçar en els terrenys lliures.

- Cans eivissencs: dijous i dissabtes.

- Cans llebrers: dijous i dissabtes.

- Falconeria: dimecres, divendres, dissabtes i diumenges.

 

Per a qualsevol consulta o per a més informació, contactau amb el Servei de Caça del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca (tel. 971219854 o serveicinegetic@conselldemallorca.net).

 

Comunicat del Servei de Caça del Consell de Mallorca

Per a qualsevol consulta o per a més informació, podeu contactar amb el Servei de Caça del Departament de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca: 971.219854 / serveicinegetic@conselldemallorca.net
Per a qualsevol consulta o per a més informació, podeu contactar amb el Servei de Caça del Departament de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca: 971.219854 / serveicinegetic@conselldemallorca.net
dia 15 d’agost NO es pot caçar en els terrenys lliures.