INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Primer període de pagament voluntari: de l’1 de març al 30 d’abril
 

27/02/2015

Comunicació

Al BOIB de 19 de febrer va sortir publicat l’anunci relatiu al primer període de cobrament voluntari d’enguany.

 

Tal com disposa aquest anunci, el període voluntari de pagament és de l’1 de març al 30 d’abril i els tributs que s’han de satisfer són els següents:

 

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Impost sobre despeses sumptuàries

- Taxa del Cementeri Municipal

- Taxa sobre entrada de vehicles i reserva d’aparcaments

- Taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans

- Taxa per la prestació del servei de clavegueram

- Taxa per llicències d’autotaxi i d’altres vehicles de lloguer

- Taxa per l’aprofitament de terrenys de domini públic amb caixers automàtics amb accés directe des de la via pública

 

Així mateix, el pagament d’aquests tributs només es pot fer efectiu a les entitats bancàries que figuren en l’avís de pagament. De tota manera, si no rebeu l’avís per poder fer el pagament a les entitats bancàries, el podeu recollir a les oficines municipals següents:

 

- Artà: Oficina d’Atenció Ciutadana de Can Solivelles (c/ de la Rosa, 5), de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.

- Colònia de Sant Pere: oficina municipal (pl. de la Bassa d’en Fasol, s/n), de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h).

 

Un cop acabat el termini de pagament, els deutes s’exigiran mitjançant el procediment de constrenyiment i es meritarà el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.

 

 

Per a més informació, telefonau a l’Ajuntament d’Artà (971 82 95 95).

 

Ban 

Exporta a PDF

 

    E

  Exporta