INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 Oberts els terminis per demanar el pagament fraccionat o les bonificacions de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa de residus sòlids urbans
 

12/01/2015

Comunicació

 

Tal com disposen les ordenances fiscals aprovades per a 2015, i sempre que s’acompleixin les condicions que s’hi estableixen, existeix la possibilitat de demanar, d’una banda, el pagament fraccionat de l’IBI i de la taxa de residus sòlids urbans (fems) i, d’una altra banda, la bonificació per a famílies nombroses en el cas de l’IBI o de l’ITR en el cas de la taxa de fems.

 

Les persones interessades heu de presentar les vostres sol·licituds a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Can Solivelles i Oficina de la Colònia de Sant Pere), dins els terminis establerts en les ordenances, que són els següents:

Fraccionament:

- IBI

Fins al 16 de febrer de 2015 (aquest dia inclòs)

- Taxa de residus sòlids urbans

Bonificacions:

- IBI (famílies nombroses)

Fins al 31 de març de 2015 (aquest dia inclòs)

- Taxa de residus sòlids urbans (ITR)

Fins al 2 de febrer de 2015

(aquest dia inclòs)

 

Per a més informació sobre altres bonificacions, exempcions, etc., telefonau a l'Ajuntament d'Artà (971 82 95 95). 

 

Exporta a PDF