//
 INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
Nivell de transparència de l'Ajuntament d'Artà

Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

 

Amb la voluntat de fer feina per una administració més transparent i de fer accessible la informació substancial sobre la gestió dels recursos públics, l’Ajuntament d’Artà ha agafat de referència l’eina que l’organització no governamental Transparència Internacional (TI) posa a l’abast dels ajuntaments espanyols per mesurar la seva transparència.

 

Els indicadors ITA (Índex de Transparència dels Ajuntaments) són un conjunt de 80 indicadors que serveixen per avaluar la gestió realitzada per cada ajuntament en relació a diverses àrees: informació sobre la corporació municipal, relacions amb els ciutadans i la societat, transparència economicofinancera, transparència en les contractacions i costos dels serveis, transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient, i indicadors de la Llei de transparència.

 

Val a dir que els indicadors ITA són de caràcter bianual i que, per tant, la propera publicació serà al llarg de l’any 2016.

Per consultar els indicadors ITA clicau sobre cada àrea, i obriu i tancau els grups. Clicau aquí per obrir-los tots.

A - INFORMACIÓ SOBRE ELS CÀRRECS ELECTES I EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

B - RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT

C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA

D - TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I COSTOS DELS SERVEIS

E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT

F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA