Segueix-nos
Protecció del medi ambient
Regidoria responsable:
Medi Ambient (Maria Paula Ginard Vílchez)
Contacte:

971829595

Horari d'atenció:

Dijous, de 9 h a 14 h

 

Personal tècnic responsable:

Rafel Rosselló Melis

La protecció del medi ambient és un aspecte transversal en la gestió municipal. Des d’aquesta àrea es coordina la gestió de residus i neteja viària, parcs i jardins, la protecció dels animals que viuen en l'entorn humà, la gestió d’aigua, la gestió d’espais naturals i litoral, la gestió de platges, i l'educació ambiental i la sostenibilitat.

On som:

Segona planta de l'Ajuntament

Tornar a d'alt