Segueix-nos
Arxiu Municipal
Regidoria responsable:
Gestió de biblioteques i arxius (M. Bel Llinàs Pastor)
Contacte:

971835410

arxiu@arta.cat

Horari d'atenció:

Dimecres, de 10 h a 14 h

Personal tècnic responsable:

Àlida Reig Moltó

Actualment, l’Arxiu està ubicat als baixos d’un edifici d’habitatges de protecció oficial. Està obert al públic un dematí a la setmana per a la consulta de documents i s'hi ofereixen, també, serveis de reprografia i digitalització de documents.

L'antiguitat dels documents que es conserven és del segle XV i pertanyen al fons municipal. També s'hi conserven fons del Sindicat Agrari i del Jutjat Municipal.

On som:

Gran Via de la Constitució, 70, 07570 Artà

Tornar a d'alt