Segueix-nos
Obres
Regidoria responsable:
Urbanisme i obres públiques (Manolo Galán)
Contacte:

csanso@arta.cat

971829595

Horari d'atenció:

Consultes generals: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

Cites amb l’arquitecta: divendres (amb cita prèvia)

Cites i telefonades a l’assessor jurídic: dimarts i divendres, de 9 h a 14 h (amb cita prèvia)

Cites i telefonades a l’arquitecta tècnica: dimarts i dijous, de 9.30 h a 14 h (amb cita prèvia)

Cites i telefonades a l’arquitecta assessora: divendres (amb cita prèvia) i per mail a ccanto@arta.cat

Personal tècnic responsable:

Maria Llodrà, arquitecta municipal

Pere Joan Oliver, assessor jurídic

Petra Miquel, arquitecta tècnica

Clara Cantó, arquitecta assessora

Catalina Sansó, auxiliar administrativa

Tornar a d'alt