Segueix-nos
Secretaria i Intervenció
Regidoria responsable:
Hisenda
Contacte:

depsecretaria@arta.cat

Tel. 971829595 (ext. 207 i ext. 208)

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Personal tècnic responsable:

Elena Palacio Tuñón

La secretària de l'Ajuntament d'Artà també té assignades les funcions d'interventora. Aquest servei té com a funcions principals, entre d'altres, l'assessorament legal de la corporació, la seva fiscalització i la fe pública de tots els actes i acords.

 

 

On som:

Primer pis de l'edifici de l'Ajuntament

Articles relacionats
Tornar a d'alt