Segueix-nos
Oficina d'Atenció a la Ciutadania
Contacte:

971 82 95 95 (ext. 130 / 180)

ua@arta.cat

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

Personal tècnic responsable:

Maria Antònia Llull

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) facilita informació sobre les diferents àrees, serveis i tràmits de l'Ajuntament. La ciutadania s'hi pot dirigir per fer les consultes que trobi oportunes i dur-hi a terme, de manera presencial, tràmits com:

- Registre d'entrada de documents

- Acarament de documents

- Sol·licituds

- Certificats d'empadronament, de residència, altes en el padró, etc.

 

On som:

Planta baixa de l'edifici de Can Solivelles

Tornar a d'alt