Segueix-nos
Consell Editorial
Regidoria responsable:
Cultura (Antoni Bonet)
Contacte:

971829595

btous@arta.cat i meperez@arta.cat

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Personal tècnic responsable:

Bartomeu Tous i M. Esperança Pérez

El Consell Editorial és l'òrgan que proposa i decideix les edicions i publicacions municipals. Això no inclou, però, les publicacions periòdiques que genera la dinàmica administrativa municipal (fulletons informatius, programes de festes, etc.). També estudia les propostes que arriben a l'Ajuntament. Actua de dues maneres: 

- Edició de publicacions pròpies: com ara, recentment, una selecció dels Croquis artanencs, del Pare Rafel Ginard Bauçà.

- Col·laboració amb edicions externes: normalment, compra un determinat nombre d'exemplars del llibre publicat.

L'objectiu d'aquest servei és promoure les edicions i les publicacions que siguin d'interès per al municipi, ja sigui perquè estan escrits per artanencs o artanenques o perquè són obres d'autors foranis vinculats al poble o que contribueixen al coneixement i la divulgació de la realitat artanenca.

El Consell Editorial està regulat per una normativa específica i format pel batle (president), un membre de cada grup municipal i dos tècnics del consistori.

Tornar a d'alt