Segueix-nos
Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)
Regidoria responsable:
Serveis Socials (Maria Bel Llinàs Pastor)
Contacte:

971 83 56 24 / 971 82 95 95 (ext. 112)

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres de 8 a 15

Personal tècnic responsable:

--

El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) ofereix atenció directa en el domicili de les persones amb problemes d'autonomia personal per dur a terme tasques de la vida diària, com ara dutxar-se, vestir-se, anar a comprar o controlar la pròpia medicació. L'objectiu del SAD és potenciar l'autonomia d'aquestes persones perquè puguin mantenir la seva vida diària en el seu entorn. 

El personal sociosanitari dels Serveis Socials municipals és qui duu a terme aquestes tasques en el domicili particular de les persones ateses.

On som:

Planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament (pl. de l'Ajuntament, 1)

Tornar a d'alt