Segueix-nos
Viver d'Empreses
Regidoria responsable:
Promoció Econòmica (Maria Antònia Sureda Martí))
Contacte:

689 926 669

promocioeconomica@arta.cat

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Personal tècnic responsable:

--

Twitter:
Facebook:

El Viver d'Empreses és un espai dissenyat per acollir emprenedors i empreses de creació nova o recent que desenvolupin una activitat d’economia creativa. Ofereix instal·lacions i serveis (despatxos, espais comuns, etc.) a preus baixos i incorpora un espai de cotreball (coworking), ideal per afavorir l’intercanvi d’experiències i la creació de sinergies entre emprenedors.

Els preus del lloguer de despatxos estan regulats a l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat.

On som:

Edifici municipal de Ses Escoles (costa de Sant Salvador, s/n)

Reglament municipal regulador del funcionament del Viver d’Empreses d’Artà

Bases generals d'accés al Viver d'Empreses d'Artà

Sol·licitud per accedir al Viver d'Empreses

Díptic Viver d'Empreses

Tornar a d'alt