Segueix-nos
Cementeris
Regidoria responsable:
Manteniment i Infraestructures

Al municipi hi ha dos cementeris: un a Artà i un altre a la Colònia de Sant Pere.

Els serveis de manteniment de les dues instal·lacions i de lloguer de nínxols està externalitzat a l’empresa Grup Muntaner i Ribot, que guanyà el concurs públic per dur-ne la gestió. El contracte té una durada de vint anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues, una de tres anys i una altra de dos. 

Per la seva banda, l’Ajuntament gestiona les compres de nínxols o solars, els pagaments anuals i els traspassos de panteons, sepulcres i nínxols, els preus dels quals s'estableixen a l'ordenança fiscal corresponent. El plànol dels dos cementeris es pot consultar a les dependències municipals.

Enllaç d'interès:

Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa del Cementeri Municipal i serveis funeraris (2017)

Tornar a d'alt