Segueix-nos
Gestió del Cadastre
Regidoria responsable:
Hisenda
Contacte:

971829595 (ext. 232 i ext. 228)

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Personal tècnic responsable:

Maria Antònia Llull i Mateu Riera

L’Ajuntament s'encarrega de tramitar les declaracions cadastrals de canvi de titularitat, d’ampliació o reforma de béns immobles, de canvi de cultiu, de canvi d’ús, de demolició, d'agregació, d'agrupació i de segregació o divisió de béns immobles. També es fa càrrec de cobrar l'impost sobre béns immobles (IBI).

Així mateix, la ciutadania també té a la seva disposició una eina útil per fer consultes en relació a finques i immobles. Es tracta de l’Oficina Virtual del Cadastre. En aquesta web es poden consultar totes les dades no protegides del Cadastre, com la ubicació, la referència cadastral, l’espai que ocupa, etc.

Quant a les bonificacions, l'Ordenança corresponent estableix quines són, com ara les que es poden atorgar a les famílies nombroses o per la instal·lació d'energies alternatives.

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles (2017)

Tornar a d'alt