Segueix-nos
Taxes, impostos i cadastre
Regidoria responsable:
Hisenda
Contacte:

971829595 (ext. 232 i ext. 228)

cadastre@arta.cat

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Personal tècnic responsable:

Maria Antònia Llull i Mateu Riera

El Departament de Taxes, Impostos i Cadastre s’encarrega de la gestió de la majoria dels tributs municipals que es gestionen a través d’un padró o que impliquen un manteniment, com ara l’impost sobre béns immobles, el servei municipal de subministrament d'aigua, el clavegueram o el Cementeri, entre d'altres. Altres taxes municipals, com la de les escoletes o el Centre de Dia, estan gestionades directament per aquests serveis. Per altra banda, la taxa d’ocupació de la via pública es tramita a través de la Policia Local.

Cadascun d’aquests tributs està regulat per la seva ordenança municipal o, en cas que no en tengui, a través del reglament general.

Tornar a d'alt