Segueix-nos
Resultats de les eleccions 2019
ESCRUTINI: 100.00%
MANUEL GALÁN MASSANET
(1294 vots)
MACU MORENO MAYAL
(923 vots)
MARIA ANTÒNIA SUREDA MARTÍ
(737 vots)
MARIA BEL LLINÀS PASTOR
(647 vots)
MARIA PASTOR GELABERT
(461 vots)
ANTONI JOSEP VALLE FONT
(431 vots)
MANUEL ROCHA BARRIENTOS
(368 vots)
JUAN LLITERAS ESPINOSA
(334 vots)
ANTONI BONET COMPANY
(323 vots)
JERONI ESTEVA ALZAMORA
(307 vots)
ANA MARÍA COMAS DELGADO
(273 vots)
MARIA ISABEL NIETO SEPÚLVEDA
(258 vots)
SEBASTIÀ CARRIÓ DALMAU
(245 vots)
Partit Total Regidors
PSIB-PSOE 1294 5
UIA-APIB 923 3
EL PI 737 3
PP 334 1
AA 273 1
V.NULS 38
V.BLANCS 33
Resultats - Eleccions municipals 2019
Partit 1.1.A - Ajuntament 1.1.B - Colònia 1.2.A - Na Caragol 1.2.B - Na Caragol 1.3.B - Na Caragol 1.3.A - Na Caragol 2.1.B - Teatre 2.1.A - Teatre 2.2.A - Convent 2.2.B - Convent Total
UIA-APIB 114 78 57 66 97 130 77 66 119 119 923
EL PI 78 68 57 85 84 85 72 53 76 79 737
PSIB-PSOE 204 103 102 87 154 131 105 95 149 164 1294
PP 59 45 28 28 25 21 26 33 32 37 334
AA 37 74 22 15 24 22 23 13 21 22 273
V.NULS 4 8 4 5 2 0 4 2 5 4 38
V.BLANCS 3 8 4 2 3 5 3 1 3 1 33
Resultats - Eleccions municipals 2019
Resultats de participació
Codi Mesa a les 14:00 h % a les 18:00 h % a les 20:00 h % Electors Abstenció
1.1 A Ajuntament 308 43.56 423 59.83 499 70.58 707 29.42
1.1 B Colònia 220 37.29 293 49.66 384 65.08 590 34.92
1.2 A Na Caragol 176 36.97 236 49.58 274 57.56 476 42.44
1.2 B Na Caragol 158 36.74 212 49.30 288 66.98 430 33.02
1.3 A Na Caragol 215 37.07 317 54.66 394 67.93 580 32.07
1.3 B Na Caragol 225 38.40 328 55.97 389 66.38 586 33.62
2.1 A Teatre 183 42.26 242 55.89 310 71.59 433 28.41
2.1 B Teatre 164 40.10 222 54.28 263 64.30 409 35.70
2.2 A Convent 257 38.82 365 55.14 426 64.35 662 35.65
2.2 B Convent 227 35.69 344 54.09 405 63.68 636 36.32
Participació - Eleccions 2019
Tornar a d'alt