Segueix-nos
Processos de selecció iniciats l'any 2016

Tècnic o tècnica de medi ambient

Bases de la convocatòria 

Rectificació de les bases de la convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de proves

Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment

Acta de la primera reunió del tribunal qualificador (acta de 09/10/2017)

Resultats del primer exercici de la fase d'oposició (acta de 25/10/2017)

Resultats del segon exercici de la fase d'oposició

Resultats del tercer exercici de la fase d'oposició i resultats globals de les fases de concurs i oposició (acta de 30/11/2017)

Resultats definitius de la fase d'oposició i de la fase de concurs

Decret creació borsa tècnic/a de Medi Ambient

 

Personal tècnic esportiu

Bases de la convocatòria

Sol·licitud

Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador i convocatòria de proves

Resultats definitius de la prova de llengua catalana 

- Llistat definitiu de persones admeses i excloses de la convocatòria

- Resultats definitius del primer exercici de la fase oposició

Resultats definitius del segon exercici de la fase oposició

Resultats definitus de la fase d'oposició i de la fase de concurs

 

Enginyer o enginyera industrial

Bases de la convocatòria

Sol·licitud

Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de les proves

Resultats definitius de la prova de llengua catalana

Acta núm. 1, de 5 de juny de 2017, de constitució del tribunal qualificador

Acta núm. 2, de 12 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador

Acta núm. 3, de 16 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador i resultats de les fases d’oposició i concurs

Nomenament de personal funcionari interí de programa i constitució de la borsa de feina