Segueix-nos
Processos de selecció iniciats l'any 2020

Convocatòria per cobrir, en comissió de serveis i pel sistema de lliure designació, el lloc de subinspector o subinspectora en cap de la Policia Local 

BOIB de 02/06/2020. Aprovació de la convocatòria i bases 

Llista provisional de persones admeses i excloses

Nomenament d'un subinspector

 

Ban per contractar un/a auxiliar d'infermeria per al Centre de dia

Ban d'auxiliar d'infermeria

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica per cobrir baixes i vacances

Ban auxiliar de clínica

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana 

Resultats de la valoració de mèrits 

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica per cobrir una reducció de jornada

Ban auxiliar de clínica

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a professor/a de música de l’especialitat de percussió

Ban professor/a de música de percussió

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar un/a documentalista

Ban documentalista

Valoració de mèrits

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a social

Ban treballador/a social 03082020

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a cuiner/a per 6 mesos

Ban cuiner 13072020

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar fins a cobertura de plaça

Ban 17.6.2020

Valoració de mèrits 

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar per 6 mesos

Ban 17.06.2020

Valoració de mèrits 

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina

Ban

Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

Resultats de la valoració de mèrits

 

Convoctòria del concurs-oposició de promoció interna per proveir una plaça de personal funcionari administratiu de carrera de l'Ajuntament d'Artà

- BOIB http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOIB_04-02-2020.pdf

- BOE http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOE_19_02_2020.pdf

- Sol·licitud http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/01.07._ANNEX_III_MODEL_DE_SOL_LICITUD.pdf

Llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal qualificador.

Acta núm. 1 constitució del Tribunal Qualificador

Acta núm. 2 resultats del 1r exercici de la fase d'oposició

- Data del segon examen del procés selectiu d'administratiu/iva per promoció interna

Acta núm. 3 puntuacions totals

Publicació del nomenament d'un funcionari de carrera