Segueix-nos
Aprovació inicial. Modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions

Modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions:

- Anunci de l'aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions (BOIB núm. 30, de 7 de març de 2019)

Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions (text modificat)