Segueix-nos
Aprovació inicial. Modificació de l'Ordenança municipal de circulació

Modificació de l'Ordenança municipal de circulació:

- Anunci de l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 30, de 7 de març de 2019)

Ordenança municipal de circulació (text modificat)