Segueix-nos
Aprovació inicial. Modificació de l'Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat

Modificació de l'Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat:

- Anunci de l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat (BOIB núm. 30, de 7 de març de 2019) 

- Ordenança núm. 23, reguladora de la taxa per serveis culturals, turístics i de publicitat (text modificat)